Προσωπικό

Καθηγητές

Χάλκος Γεώργιος - Καθηγητής

Επίκουροι Καθηγητές

Οικονόμου Αθηνά - Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσιλίκα Κυριακή - Επίκουρη Καθηγήτρια
Ψαριανός Ιάκωβος - Επίκουρος Καθηγητής

Ερευνητές

Ζησιάδου Αργυρώ - Ερευνήτρια
Κίτσου Δήμητρα - Ερευνήτρια
Πέτρου Ναταλία - Ερευνήτρια
Βαρζάκα Χρυσαφούλα - Ερευνήτρια

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ματσιώρη Στεριανή - Επίκουρη Καθηγήτρια
Μπαμπάτσου Χριστίνα - Ερευνήτρια