Ματσιώρη Στεριανή

H κα Ματσιώρη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει αποφοιτήσει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος όπου έκανε τόσο τις προπτυχιακές σπουδές όσο και την εκπόνηση της διδακτορική της διατριβής. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της επικεντρώνονται στην οικονομική αποτίμηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, αειφορική ανάπτυξη και στην Οικονομική των υδάτινων πόρων.