Ερευνητικά Προγράμματα

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

Ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου με τίτλο "Σενάρια εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και πολιτικές καταπολέμησής τους μέχρι το έτος 2030, στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιομηχανίας στην Ελλάδα» και αριθμό 11SYN-8-118, στα πλαίσια της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Ελληνικούς Εθνικούς Πόρους.

Εναλλακτικές Διαχειριστικές Πρακτικές Οικοσυστημάτων

Κωδικός Έργου 4067 Προγράμματος ODEMM με τίτλο Εναλλακτικές Διαχειριστικές Πρακτικές Οικοσυστημάτων (Options for Delivering Ecosystem Based Management), SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME [ENV.2009.2.2.1.1] Project acronym: ODEMM-FP7-244273 Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση Από 1/3/2010 έως 30/11/2013

Εναρμόνιση των στατιστικών δεικτών της Ρουμανίας

Κωδικός Έργου 3361 Πρόγραμμα PHARE με τίτλο "Εναρμόνιση των στατιστικών δεικτών της Ρουμανίας" (Consolidation of Romanian Statistical System) Identification Number RO2003/005–551.04.04.03 (EuropeAid/119795/D/SV/RO). Από 9/12/2005 έως 9/12/2008 Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EUROPEAID/119795/D/SV/R). Διενεργήθηκε για λογαριασμό της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρουμανίας (INS).