Πρόγραμμα Ηράκλειτος - Κωδικός Έργου 4190.01.09

Εκτίμηση συναρτήσεων ζημιάς και ελέγχου ρυπαντών για καθορισμό αποτελεσμάτων πολιτικών επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων ΕΠΕΔΒΜ - ΕΣΠΑ 2007-2013 Από 1/9/2010 έως 31/12/2014 (Υποψήφια διδάκτορας Δήμητρα Κίτσου)