Άλλα Προγράμματα

Εναλλακτικές Διαχειριστικές Πρακτικές Οικοσυστημάτων

Κωδικός Έργου 4067 Προγράμματος ODEMM με τίτλο Εναλλακτικές Διαχειριστικές Πρακτικές Οικοσυστημάτων (Options for Delivering Ecosystem Based Management), SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME [ENV.2009.2.2.1.1] Project acronym: ODEMM-FP7-244273 Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση Από 1/3/2010 έως 30/11/2013

Εναρμόνιση των στατιστικών δεικτών της Ρουμανίας

Κωδικός Έργου 3361 Πρόγραμμα PHARE με τίτλο "Εναρμόνιση των στατιστικών δεικτών της Ρουμανίας" (Consolidation of Romanian Statistical System) Identification Number RO2003/005–551.04.04.03 (EuropeAid/119795/D/SV/RO). Από 9/12/2005 έως 9/12/2008 Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EUROPEAID/119795/D/SV/R). Διενεργήθηκε για λογαριασμό της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρουμανίας (INS).