Εναλλακτικές Διαχειριστικές Πρακτικές Οικοσυστημάτων

Κωδικός Έργου 4067 Προγράμματος ODEMM με τίτλο Εναλλακτικές Διαχειριστικές Πρακτικές Οικοσυστημάτων (Options for Delivering Ecosystem Based Management), SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME [ENV.2009.2.2.1.1] Project acronym: ODEMM-FP7-244273 Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση Από 1/3/2010 έως 30/11/2013