Εναρμόνιση των στατιστικών δεικτών της Ρουμανίας

Κωδικός Έργου 3361 Πρόγραμμα PHARE με τίτλο "Εναρμόνιση των στατιστικών δεικτών της Ρουμανίας" (Consolidation of Romanian Statistical System) Identification Number RO2003/005–551.04.04.03 (EuropeAid/119795/D/SV/RO). Από 9/12/2005 έως 9/12/2008 Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (EUROPEAID/119795/D/SV/R). Διενεργήθηκε για λογαριασμό της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρουμανίας (INS).