Πρόγραμμα Ηράκλειτος - Κωδικός Έργου 4190.01.10

Κωδικός Έργου 4190.01.10 Οι Επιπτώσεις της Δημοσιονομικής Πολιτικής και ο Ρόλος της Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΕΠΕΔΒΜ - ΕΣΠΑ 2007-2013 Από 1/9/2010 έως 31/8/2015 (Υποψήφιος διδάκτωρ Επαμεινώνδας Παιζάνος)