Παπαγεωργίου Γεώργιος

Academic Rank: 

Ο Δρ Γεώργιος Παπαγεωργίου είναι πτυχιούχος μαθηματικός και πτυχιούχος λογιστής, κάτοχος Μάστερ Επιστημών (M.Sc) στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Οικονομική Πολιτική και Διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις μεθοδολογίες Δυναμικής Βελτιστοποίησης και Διαφορικών Παιγνίων με εφαρμογές στα Δημόσια Οικονομικά και στη φορολόγηση των επιχειρήσεων από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας φοροτέχνης – λογιστής με άδεια Α’ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) από το 1985 και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας στα Τμήματα Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από το 2006. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στα Δημόσια Οικονομικά, στα Οικονομικά του Περιβάλλοντος, στα Οικονομικά της Φορολόγησης καθώς επίσης και ο Βέλτιστος Έλεγχος με εφαρμογές στην Οικονομική Θεωρία και τα Διαφορικά Παίγνια εφαρμοσμένα στην Οικονομική Θεωρία.