Βαρζάκα Χρυσαφούλα

Academic Rank: 

Η κα Χρυσαφούλα Βαρζάκα είναι αριστούχος απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Εφαρμοσμένη Οικονομική". Διανύει το τρίτο στάδιο του μεταπτυχιακού προγράμματος εκπονώντας την διπλωματική της διατριβή. Το 2005-2006 συμμετείχε ως βοηθός στο πρόγραμμα ‘Consolidation of Romanian Statistical System Europe Aid/ 119795/D/SV/RO’.