Ερευνήτρια

Μπαμπάτσου Χριστίνα

Η Δρ. Χριστίνα Μπαμπάτσου είναι Διοικητικός-Οικονομικός Υπάλληλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π). Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, Ελλάδα. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc) στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Greek

Bampatsou Christina

Dr. Christina Bampatsou is an Administrative-Financial Employee of the Supreme Council for Civil Personnel Selection (ASEP). She is an economist who has graduated from the Department of Public Administration at Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece. She holds a Master of Sciences (M.Sc) in Economics, University of Macedonia, Economic and Social Sciences, Thessaloniki, Greece.

English

Πέτρου Ναταλία

Η κα. Ναταλία Πέτρου είναι αριστούχα απόφοιτη του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι κάτοχος Μάστερ Επιστημών στην Περιβαλλοντική Τεχνολογία (M.Sc., 2013) από το Imperial College London. Έχει απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και έχει εργαστεί στο Imperial College London ως βοηθός έρευνας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πολιτικής πάνω σε διάφορα Ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα.

Greek

Ζησιάδου Αργυρώ

Η κα Αργυρώ Ζησιάδου είναι οικονομολόγος απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με κατεύθυνση πτυχίου στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (2014). Είναι κάτοχος Μάστερ (M.Sc - 2015) στην Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική Διαχείριση από την Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Λουντ της Σουηδίας (Lund University - Sweden). Είναι υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πεδίο των αντιδράσεων αγοράς λόγω αναπάντεχων γεγονότων.

Greek

Varzaka Chrysafoula

Ms Chrysafoula Varzaka has graduated from the Department of Economics at the University of Thessaly with honours and she is attending the postgraduate programme in Master of Sciences at the University of Thessaly.

English

Pages