Μπαμπάτσου Χριστίνα

Academic Rank: 
e-Mail: 

Η Δρ. Χριστίνα Μπαμπάτσου είναι Διοικητικός-Οικονομικός Υπάλληλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π). Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, Ελλάδα. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc) στην Οικονομική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Το διδακτορικό της (D.Phil) στον τομέα των οικονομικών του περιβάλλοντος το έλαβε από το τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, Ελλάδα.