Κίτσου Δήμητρα

Academic Rank: 

Η Δρ Κίτσου Δήμητρα είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Μάστερ στο Περιβάλλον από την Ιατρική Σχολή Αθηνών στο αντικείμενο Περιβάλλον και Υγεία και διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πεδίο της Οικονομικής του Περιβάλλοντος.. Το 2005-2008 συμμετείχε ως οικονομολόγος σε πρόγραμμα του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος Αθηνών (ΑΤΕΙ) σχετικά με τα Γραφεία Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.