Τσιλίκα Κυριακή

Η Δρ. Κυριακή Τσιλίκα κατέχει Πτυχίο Μαθηματικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διδακτορικό δίπλωμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών, εργάστηκε με εργαλεία και μεθόδους της Μη Λείας Ανάλυσης (Κυρτής και Μη Κυρτής), Μη Κυρτής Μη Λείας Βελτιστοποίησης. Η διδακτορική της διατριβή βασίστηκε στη θεωρία των Ανισοτήτων Ημιμεταβολών και η μελέτη που εκπονήθηκε εντάσσεται στην κατηγορία των προβλημάτων ιδιοτιμών. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Υπολογιστική Άλγεβρα και στις Υπολογιστικές Μεθόδους με χρήση λογισμικών πακέτων. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων, όπως το Journal of Global Optimization (Kluwer Academic Publishers), Numerical Functional Analysis and Optimization (Marcel Dekker), International Journal of Social Economics (Emerald), International Journal of Information Science and Computer Mathematics, Journal of Computational Optimization in Economics and Finance (Nova Publications), American Journal of Applied Sciences (Science Publications), AIP Conference Proceedings, etc. Η Δρ. Κυριακή Τσιλίκα εργάζεται από το 2003 ως διδάσκουσα με το ΠΔ 407/80 στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διδάσκει μαθήματα της ειδικότητας των Μαθηματικών, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας με έμφαση σε πακέτα λογισμικού, για τα οποία έχει συγγράψει πανεπιστημιακές σημειώσεις. Έχει διδάξει επί σειρά ετών μαθήματα της ειδικότητάς της, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, του ΤΕΙ Λάρισας. Έχει εργαστεί ως εκπαιδεύτρια πληροφορικής σε σεμινάρια του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και ως επιστημονική συνεργάτρια σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λάρισας.