Ηλιόπουλος Άγγελος

Academic Rank: 
e-Mail: 

Ο Δρ. Ηλιόπουλος Άγγελος είναι πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σε εθοδολογίες μη γραμμικής ανάλυσης χρονοσειρών και θεωρίας πολυπλοκότητας, από το Τμήμα Η.Μ. & Μ. Υ. του Δ.Π.Θ. Είναι μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών του Α.Π.Θ., όπως επίσης και του Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ (Αθήνα). Στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνονται η πειραματική και θεωρητική ανάλυση των πολυπλόκων συστημάτων: πρόβλεψη με μεθόδους μηχανικής μάθησης, μη γραμμική ανάλυση χρονοσειρών, μη-Γκαουσσιανή μη -εκτατική στατιστική, πολυ-μορφοκλασματικότητα στον χώρο και στον χρόνο, χαοτική δυναμική, αυτο-οργανούμενη κρισιμότητα, φαινόμενα τύρβης - διάλειψης, μη ομαλή διάχυση κτλ. Είναι κύριος και συν-συγγραφέας αρκετών άρθρων που αφορούν σε ανάλυση δεδομένων από διαφορετικά φυσικά συστήματα, όπως διαστημικό πλάσμα, ηλιακός άνεμος, σεισμούς, αστάθειες υλικών, οικονομικά, εγκεφαλογραφήματα, σειρών DNA κ.α.